Tryk på tanker  – tanker på tryk

En bog er en drøm, hældt på form

Velkommen

Forlaget Genspejling blev oprettet som iværksættervirksomhed i 2013. Vi tager udgangspunkt i at det at udgive bøger skal være en passion for den gode historie, på forfatterens præmisser. Derfor har vi hidtil udgivet skønlitteratur uden at gå på kompromis med den kunstneriske, sproglige eller tekniske kvalitet, og samtidig sikret at forfatteren honoreres maksimalt af udgivelsens eventuelle overskud.

Desværre har Dansk BiblioteksCenter (DBC) begået alvorlige fejl i håndteringen af en af forlagets udgivelser og afviser at rette fejlene, formentlig fordi DBC med alle midler vil forsvare sit monopol. Så længe sagen kører, er forlaget økonomisk forhindret i at udsende nye bøger.

For aktuel status, se ’Om DBC-sagen’.

Afrundet rektangel: Om DBC-sagen