Tryk på tanker  – tanker på tryk

En bog er en drøm, hældt på form

Om forlaget

Forlaget Genspejling er oprettet som en uafhængig virksomhed der prioriterer den kunstneriske, sproglige og tekniske kvalitet af sine udgivelser. Derfor trækker vi på faste freelancere som kan assistere med såvel korrektur og redaktionelt arbejde, som fremstilling af grafisk materiale. Vi benytter et veldrevet trykkeri samt et godt eksternt lagerhåndterings- og distributionssystem.

Konceptet er at give forfattere størst mulig indflydelse på udformning af den trykte såvel som elektroniske udgave af deres værker, samt bedst mulig distribution og avance.

Forlagets  strategi er på udgiftssiden at begrænse administrationsomkostninger ved at minimere arbejdsstyrken, og på indtægtssiden foretage overskudsdeling. Dette opnås i praksis ved at uddelegere redaktørfunktion og efter omstændighederne det grafiske arbejde til dygtige freelancere som i princippet betales direkte af forfatteren selv. Overskudsdeling indebærer at de første indtægter ved salg bruges til at dække udgifter til trykning og distribution, og når der herefter opstår et provenu, fordeles det for trykte bøger med 50 % til forfatteren, 40 % til forlaget og 10 % til redaktøren; for e-bøger er fordelingsnøglen 85 %, 10 % og 5 %. Ansvaret for markedsføring af udgivelsen ligger hos forfatteren selv, men forlaget støtter gennem udarbejdelse og formidling af pressemeddelelser, samt anden elektronisk reklame efter aftale med forfatteren. Desuden formidler forlaget bogomtale og anmeldelser via hjemmeside og Facebook.

Forlaget drives af Christian J.D. Dirksen i tæt samarbejde med freelance redaktør Susanne Jespersen fra WritersAid.dk. Efter omstændighederne kan forlaget henvise til en dygtig grafisk designer til udarbejdelse af bogomslag og andet grafisk materiale.

 

Afrundet rektangel: Om forlaget